AGH

Model kształcenia w SJO AGH

Naszym zadaniem jako jednostki uczelnianej jest realizowanie spójnego programu służącego kształceniu umiejętności językowych studentów i doktorantów. Przygotowujemy naszych studentów do sprawnego posługiwania się językami obcymi w praktycznych sytuacjach związanych z:Naszym słuchaczem jest młody człowiek, który:


Nasz słuchacz będzie potrzebował języka obcego w celu:


Proponujemy kursy ogólne z elementami języka specjalistycznego oraz wiele kursów o wysokim stopniu specjalizacji przygotowanych tak, aby zaspokoić potrzeby studentów konkretnych wydziałów, a nawet specjalizacji. Współpracujemy z organizacjami studenckimi oraz ośrodkami zajmującymi się certyfikacją umiejętności językowych.