AGH

Laur Dydaktyka

Laur Dydaktyka to studencki konkurs dla wybitnych nauczycieli akademickich z AGH organizowany jako projekt przez URSS AGH od 2020 roku, w którym nagrody przyznawane są w 6 kategoriach:

Zgodnie z realizowaną w jednostce strategią i polityką jakości Studium Języków Obcych stale pracuje nad wprowadzaniem innowacyjnych metod kształcenia oraz współpracuje ze środowiskiem studenckim. Miło nam poinformować, że efektem tych działań są w wielu edycjach licznie nominowani do wyróżnień nauczyciele akademiccy z SJO i przede wszystkim wyróżnieni i laureaci w kategoriach Innowator i Przyjaciel Studenta. Szczegóły na stronie

https://laur.samorzad.agh.edu.pl/#/