AGH

Kadra dydaktyczna

Zespół języków GRiS - Język Niemiecki

mgr Bodzek Ewa

Zastępca Dyrektora SJO d/s ogólnych

stanowisko: starszy lektor
język: niemiecki
e-mail: bodzek@agh.edu.pl

mgr Kałuża Dariusz

stanowisko: starszy lektor
język: niemiecki
e-mail: kaluza@agh.edu.pl

mgr Lupa Dorota

Kierownik Zespołu Języków GRiS

stanowisko: starszy lektor
język: niemiecki
e-mail: dolupa@agh.edu.pl

dr Rogala Robert

stanowisko: adiunkt
język: niemiecki
e-mail: rorogala@agh.edu.pl

mgr Twardowska-Kocierz Jolanta

stanowisko: starszy lektor
język: niemiecki
e-mail: jotk@agh.edu.pl