AGH

Kadra dydaktyczna

Zespół języków GRIS - język niemiecki

mgr Twardowska-Kocierz Jolanta

stanowisko: starszy lektor
język: niemiecki
e-mail: jotk@agh.edu.pl


Dyżury:

Brak danych

Harmonogram:

Brak danych