AGH

Administracja SJO

e-mail: sjo@agh.edu.pl

sekretariat ds. studenckich i doktoranckich: 12 617 32 04; 12 617 49 69

biuro administracyjne: 12 617 32 03; 12 617 49 71; 12 617 47 46

biblioteka: 12 617 32 35

pracownia techniczno-informatyczna: 12 617 32 38; 12 617 51 59


kierownik sekcji administracyjnej: mgr Anna Zacharska

e-mail: azach@agh.edu.pl


Sekretariat SJO ds. studenckich i doktoranckich

lokalizacja: ul. Kawiory 26a, paw. D-11, III p. , pok. 313
przyjęcia stron: poniedziałek – piątek 10:00 – 13:00

mgr inż. Stanisław Ledziński

tel.: 12 617 49 69
e-mail: sjo@agh.edu.pl, stanislaw.ledzinski@agh.edu.pl
sprawy studenckie - studenci obcokrajowcy
sprawy doktoranckie - studia III stopnia (doktoranci)
certyfikaty i zaświadczenia po końcowych egzaminach językowych

mgr Anna Rogal

tel.: 12 617 32 04
e-mail: sjo@agh.edu.pl, arogal@agh.edu.pl
sprawy studenckie - studia stacjonarne I
sprawy studenckie - studia stacjonarne II stopnia
Erasmus+ (dla studentów polskich)
certyfikaty i zaświadczenia po końcowych egzaminach językowych
Biuro administracyjne SJO

lokalizacja: ul. Kawiory 26a, paw. D-11, III p. , pok. 304
przyjęcia stron: poniedziałek – piątek 10:00 – 13:00

mgr Renata Skiba

tel.: 12 617 47 46
e-mail: sjo@agh.edu.pl, rskiba@agh.edu.pl
studia niestacjonarne
obsługa administracyjna projektów międzynarodowych
komercyjne egzaminy i kwalifikacje językowe – obsługa administracyjna
tłumaczenia

mgr Anna Zacharska

kierownik sekcji administracyjnej
tel.: 12 617 49 71 , 12 617 32 03
e-mail: sjo@agh.edu.pl, azach@agh.edu.pl
planowanie-sprawozdanie
ocena okresowa pracowników
sprawy finansowe
sprawy kadrowe
tłumaczenia