AGH

Pracownia techniczno-informatyczna SJO

lokalizacja: ul. Kawiory 26a, paw. D-11, III p. , pok. 305

mgr inż. Dariusz Bąkowski

tel.: 12 617-49-69
e-mail: darbski@agh.edu.pl
wprowadzanie/uzupełnianie danych dot. SJO do systemów USOS
wsparcie informatyczno-techniczne dla pracowników SJO
ewidencja majątkowa i spis inwentarzowy SJO
zamówienia publiczne

Stanisław Mól

tel.: 12 617-32-38
e-mail: mol@agh.edu.pl
wprowadzanie/uzupełnianie danych dot. SJO do systemów USOS, UniTime
aktualizacja i konserwacja baz danych SJO
wsparcie informatyczno-techniczne dla pracowników SJO
administrowanie stroną www SJO
obsługa systemu Płatnik - dane dot. pracowników SJO

Michał Ochelski

tel.:
e-mail: moch@agh.edu.pl
wprowadzanie/uzupełnianie danych dot. SJO do systemów USOS, UniTime
aktualizacja i konserwacja baz danych SJO
wsparcie informatyczno-techniczne dla pracowników SJO