AGH

Lektorat języka polskiego w Studium Języków Obcych AGH

Lektoraty języka polskiego w AGH odbywają się w oparciu o Uchwałę Nr 57/2019 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Zgodnie z tą uchwałą Studium Języków Obcych oferuje naukę języka polskiego studentom studiów regularnych i studentom wymian, w tym w ramach programu Erasmus+.

1. Studenci studiów regularnych:

Studenci studiów 1-go stopnia odbywają dwa semestry nauki po 60 godzin lekcyjnych

Egzamin nie jest obowiązkowy, ale może być przeprowadzony dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu SJO AGH.
Studenci studiów 2-go stopnia odbywają jeden semestr nauki w wymiarze 60 godzin lekcyjnych, kończący się oceną z lektoratu i oceną końcową.
Zapisy do grup dla studentów regularnych odbywają się na początku semestru drogą mailową u kierownika Zespołu Języków Germańskich, Romańskich i Słowiańskich – mgr Doroty Lupy: dolupa@agh.edu.pl
Przy zapisie należy podać imię i nazwisko, nazwę wydziału oraz preferowany orientacyjny poziom nauki języka polskiego. Kursy języka polskiego są prowadzone na poziomach A1, A2, B1, B2 i C1.

2. Studenci wymian

W tym studiujący w ramach programu Erasmus+ uczą się przez jeden semestr języka polskiego w wymiarze 75 godzin zajęć. Zajęcia kończą się zaliczeniem i oceną końcową, wyliczaną na podstawię średniej z wszystkich prac kontrolnych i testu końcowego.
Zapisy dokonywane są samodzielnie przez studentów w USOS, czyli w Uczelnianym Systemie Obsługi Studentów.
Studium Języków Obcych oferuje także naukę języka polskiego jako obcego studentom z podwójnego dyplomowania i innych typów wymian studenckich oraz projektów.