AGH

Kierownicy Zespołów Językowych

Zespół Języka Angielskiego

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego - mgr Barbara Durlik Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego - mgr Rafał Głowacz

Zapraszamy do kontaktu z Kierownikami Zespołu Języka Angielskiego wszystkie osoby zainteresowane:

Kierownicy Zespołu oczekują na Państwa w pokoju 301 D-11 lub na platformie Teams w terminach swoich dyżurów. Korespondencję prosimy kierować na adres kierang@agh.edu.pl


Zespół Języków Germańskich, Romańskich i Słowiańskich (GRiS)

Kierownik Zespołu Języków GRiS - mgr Dorota Lupa

Zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Zespołu GRiS wszystkie osoby zainteresowane:

Kierownik Zespołu GRiS oczekuje na Państwa w pokoju 301 D-11 lub na platformie Teams w terminach swoich dyżurów. Korespondencję prosimy kierować na adres dolupa@agh.edu.pl